Agacal: nomeamento persoas seleccionadas derivadas do concurso do proceso de estabilización da Lei 20/2021

Martes, 31 Out 2023

No DOG do 31/10/2023 a AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA publica:

- RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2023 pola que se nomean as persoas seleccionadas no proceso selectivo extraordinario de estabilización, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso como persoal laboral fixo nas prazas de titulado/a superior investigador/a, adscritas ao Centro de Investigación Forestal de Lourizán, e doutor/a investigador/a, adscritas ao Centro de investigacións Agrarias de Mabegondo, referenciadas no anexo I do Decreto 79/2022, do 25 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público extraordinaria de prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral e das entidades instrumentais do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galiza, correspondente ao proceso de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, e de prazas de persoal laboral obxecto de funcionarización, de conformidade coa Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galiza.

- RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2023 pola que se nomea a persoa seleccionada no proceso selectivo extraordinario de estabilización, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso como persoal laboral fixo na praza de xefatura de negociado referenciada no anexo I do Decreto 79/2022, do 25 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público extraordinaria de prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral e das entidades instrumentais do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galiza, correspondente ao proceso de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, e de prazas de persoal laboral obxecto de funcionarización, de conformidade coa Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galiza, e se propón a persoa seleccionada.