Administración de Xustiza

ACORDO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR ÚNICO PROCESO SELECTIVO XESTIÓN QUENDA LIBRE

Hoxe publicouse na páxina web do Ministerio de Xustiza Acordo do Tribunal Cualificador Único do proceso selectivo para ingreso no corpo de xestión procesual e administrativa, quenda libre, convocado por Orde JUS/1254/2022, de 7 de decembro, polo que segundo o establecido na Base 7.7 da mesma Orde, …

PUBLICACIÓN DAS RESPOSTAS DEFINITIVAS DO EXAME DE INCIDENCIAS AUXILIO XUDICIAL PROCESO ESTABILIZACIÓN CONCURSO OPOSICIÓN

Hoxe publicouse na páxina web do Ministerio de Xustiza as respostas definitivas do exame de incidencias realizado o día 24 de abril de 2024. Ante as alegacións presentadas polos/as aspirantes anularon a pregunta 116 do segundo exercicio, esta será substituída pola correspondente pregunta de reserva. …

CONVOCATORIA PROCESOS SELECTIVOS PARA ACCESO CORPOS ESPECIAIS

Foron publicadas no BOE as seguintes convocatorias de oposicións: • Orde PJC/444/2024, de 25 de abril, pola que se convoca proceso selectivo para acceso pola quenda libre e promoción interna, ao Corpo Especial de Técnicos Especialistas do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses. Por …

LISTAXES DEFINITIVAS, DATAS E LUGARES DAS PROBAS PARA OBTENCIÓN DO CELGA

Datas de realización das probas Celga 4 18 de maio de 2024, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido comece por algunha das seguintes letras: H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S,T e U. 19 de maio de 2024, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido comece por algunha das seguintes …

SUBSTITUCIÓNS NOVAS PRAZAS OFERTADAS

Producida a desocupación de diversos postos susceptibles de cobertura mediante substitución entre titulares, procedese anunciar a convocatoria para a súa provisión temporal, de acordo co previsto nos artigos sete e oito da Resolución do 18 de maio de 2022, pola que se regulan as substitucións entre …

COMISIÓN ACCIÓN SOCIAL 2024

Hoxe celebrouse coa Dirección Xeral unha videoconferencia sobre a convocatoria e criterios de repartición do fondo de Acción Social do ano 2024, previamente remitíronnos o borrador da Resolución que da publicidade á referida convocatoria e que está prevista a súa publicación para finais de maio ou …

PROGRAMA ANUAL VACACIÓNS 2024

Ven de publicarse o novo plan anual de vacacións para este ano 2024. Modifícanse as tempadas quedando do seguinte xeito: Os prazos para solicitar as vacacións serán: Vacacións de verán: até o 31 de maio Vacacións de nadal: até o 15 de decembro Resto do ano: até o 15 do mes anterior A …

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DE PRAZAS OFERTADAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados por Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en …

ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS OFERTADAS EN SUBSTITUCIÓN

Ven de publicarse a resolución da DXX pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución O día 2-05-24 ofertáronse para a sú provisión temporal mediante o sistema de substitución entre persoal funcionario dos corpos xerais ao servizo da …

NOTA INFORMATIVA SOBRE Á PROBA DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA PARA AS/OS QUE SUPERARON PROCESO SELECTIVO XESTIÓN PROCESUAL QUENDA LIBRE

A proba de coñecemento da lingua galega terá lugar o día 21 de maio de 2024 as 9:00h, na aula nº11 da EGAP en Santiago de Compostela. A acreditación dos tres niveis (celga 4, linguaxe xurídica media e linguaxe xurídica superior) axustarase ao establecido na Orde de 16 xullo 2007, da Consellería de …

Contacta coa CIG Xustiza

  • A Coruña: 657768693 - 635607376 cig.acoruna@xustiza.gal
  • Compostela: 699 234 284 - cig.santiago@xustiza.gal
  • Ferrol: 637 108 945 - cigxustiza.ferrol@gmail.com
  • Lugo: 639 921 202 - 669 557 395 cig.lugo@xustiza.gal
  • Ourense: 636 424 191 - mondraprayer@hotmail.es
  • Pontevedra: 646 023 058 - cig.pontevedra@xustiza.gal
  • Vigo: 669 760 087 - cig.vigo@xustiza.gal