Administración de Xustiza

TRAMITACIÓN QUENDA LIBRE PROBA DE GALEGO

OPOSICIÓNS AO CORPO DE TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA, ACCESO LIBRE, ORDE JUS/1254/2022, DO 7 DE DECEMBRO. AVALIACIÓN DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA A proba de coñecemento da lingua galega terá lugar o día 19 de decembro de 2023 as 9:00h, na sala 8 da EGAP en Compostela. A acreditación dos …

ESTABILIZACIÓN CONCURSO OPOSICIÓN RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS E DATA DO EXAME

Orde PJC/1301/2023, do 23 de novembro, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo extraordinario para acceso pola quenda libre, aos Corpos de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da …

AUXILIO XUDICIAL QUENDA LIBRE PUBLÍCANSE NO BOE E DOG OS DESTINOS DEFINITIVOS

RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se outorgan destinos aos/ás funcionarios/as do corpo de auxilio xudicial da Administración de xustiza (quenda libre), que superaron as probas selectivas convocadas pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro, no ámbito da …

MÉDICOS FORENSES QUENDA LIBRE LISTAXE DE APROBADOS DO SEGUNDO EXERCICIO E DATAS PARA A LECTURA DO TERCEIRO

Acordo do Tribunal Cualificador polo que se publica relación de aprobados do segundo exercicio para ingreso, polo sistema xeral, acceso libre, no Corpo Nacional de Médicos Forenses e convócase para realización e lectura do terceiro exercicio ​Para a realización do exercicio, é necesario levar …

TRAMITACIÓN QUENDA LIBRE PROBA DE CATALÁN

TRAMITACIÓN QUENDA LIBRE. EXAME LINGUA OFICIAL CATALÁN E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Data de exame: 15 de decembro de 2023 Hora: ás 9:30 h Lugar: Departament de Justícia, Drets i Memòria, Districte Administratiu Rúa Alts Forns 36-44 08038 Barcelona As persoas aprobadas que dispoñan da acreditación do …

COMISIÓNS DE SERVIZO ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 16 de novembro da Dirección Xeral de Xustiza Vistas as …

PROMOCIÓN INTERNA TRAMITACIÓN ÁMBITO MINISTERIO ADXUDICACIÓN DE DESTINOS AOS OPOSITORES QUE SUPERARON O PROCESO SELECTIVO

Orde do 27 de novembro do Ministerio de Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes pola que se otorga destino ao persoal funcionario do Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza (quenda promoción interna), que superou as probas selectivas convocadas pola Orde …

LETRADOS E LETRADAS ESTABILIZACIÓN CONCURSO-OPOSICIÓN 2022

Convocatoria datas exame oral. Infórmase que os chamamentos foron modificados cuxo comezo será pola letra “U" dacordo coa Resolución do 9 de maio de 2022, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o resultado do sorteo ao que se refire o Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal …

TRAMITACIÓN QUENDA LIBRE PROBA DO DEREITO CIVIL VASCO E DOCUMENTACIÓN IDIOMA E DEREITO CIVIL VASCO

Convocatoria para a realización da proba de coñecemento de Dereito Civil Vasco. Conforme ao establecido na base 7.5 da Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro, pola que se convoca proceso selectivo para acceso, por quenda libre, ao Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, este Tribunal acorda …

Contacta coa CIG Xustiza

  • A Coruña: 657768693 - 635607376 cig.acoruna@xustiza.gal
  • Compostela: 699 234 284 - cig.santiago@xustiza.gal
  • Ferrol: 637 108 945 - cigxustiza.ferrol@gmail.com
  • Lugo: 639 921 202 - 669 557 395 cig.lugo@xustiza.gal
  • Ourense: 636 424 191 - mondraprayer@hotmail.es
  • Pontevedra: 646 023 058 - cig.pontevedra@xustiza.gal
  • Vigo: 669 760 087 - cig.vigo@xustiza.gal