Administración de Xustiza

COMISIÓN DE SERVIZO NA DELEGACIÓN PROVINCIAL DA MUXEXU NA CORUÑA

Hoxe publicouse na páxina web do Minsiterio de Xustiza unha praza do corpo de xestión en comisión de servizos na Delegación Provincial da MUXEXU na Coruña. O prazo para presentar as solicitudes é de 10 días hábiles desde o día seguinte a esta publicación debendo cubrir o Anexo II e enviando a …

CURSOS DE AUTOFORMACIÓN EGAP

Publicouse non DOG do 21 de xuño de 2024 a RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2024 dá EGAP, pola que se convoca o programa de autoformación para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da …

CORRECCIÓN DE ERROS ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Advertido erro na Resolución do 20 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución, publicada na intranet de xustiza (http://intranet.xustiza.gal) e máis na web da Consellería de …

SINALMENTO PRIMEIRO EXAME PI LAX - OEP 2022

O Ministerio ven de publicar na súa paxína web unha nota informativa sinalando o día 29 de xuño de 2024 para a celebración do primeiro exercicio das probas selectivas de acceso ao Corpo de Letradas e Letrados da Administración de Xustiza, que se levará a cabo no edificio nº10 da Universidade Carlos …

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS OFERTADAS EN SUBSTITUCIÓN

Ven de publicarse a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza de data 20 de xuño de 2024, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución O día 13-06-2024 ofertáronse para a sú provisión temporal mediante o sistema de substitución …

PUBLÍCASE A LISTAXE COAS BAREMACIÓNS PROVISIONAIS DE MÉRITOS DE M.FORENSES

O Ministerio de Xustiza acaba de publicar na súa páxina web as listaxes de M.Forenses, coa baremación provisional dos méritos aportados. O prazo para as alegacións á baremación provisional é de 10 días hábiles a partir do día seguinte a publicación, é decir, entre o 20 de xuño é o 3 de xullo …

APERTURA FASE DE CONCURSO AUXILIO XUDICIAL ESTABILIZACIÓN

​Segundo a Base 7.3 da Orde JUS/1327/2022, do 28 de decembro, publícase a relación de aprobados da fase de oposición e ábrese a fase de concurso, coas especificacións descritas no Acordo do Tribunal Cualificador Único. Data de presentación de documentación: do 21-6-2024 ao 30-6-2024, ambos …

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DE PRAZAS OFERTADAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS M.FORENSES

Publicouse na intranet a Resolución de 18 de xuño de 2024 da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo entre persoal funcionario do corpo de Médic@ Forenses convocado por Resolución da Dirección Xeral de Xustiza de 31 de maio de 2024 pola que …

CLASIFICADAS AS LISTAXES DE TRAMITACIÓN DO CONCURSO DE MÉRITOS POR ORDE DE PUNTUACIÓN E ÁMBITO

Ordeamos por puntuacións e ámbito as listaxes que no día de hoxe se publicaron coa baremación provisional dos méritos aportados para o proceso selectivo de Tramitación convocados polo proceso de estabilización. Podes consultar as listaxes ordeadas a continuación:

PUBLÍCASE A LISTAXE COAS BAREMACIÓNS PROVISIONAIS DE MÉRITOS DE TRAMITACIÓN

O Ministerio de Xustiza acaba de publicar na súa páxina web as listaxes de tramitación, coa baremación provisional dos méritos aportados. O prazo para as alegacións á baremación provisional é de 10 días hábiles a partir do día seguinte a publicación, é decir, entre o 20 de xuño é o3 de xullo …

Contacta coa CIG Xustiza

  • A Coruña: 657768693 - 635607376 cig.acoruna@xustiza.gal
  • Compostela: 699 234 284 - cig.santiago@xustiza.gal
  • Ferrol: 637 108 945 - cigxustiza.ferrol@gmail.com
  • Lugo: 639 921 202 cig.lugo@xustiza.gal
  • Ourense: 636 424 191 - mondraprayer@hotmail.es
  • Pontevedra: 646 023 058 - cig.pontevedra@xustiza.gal
  • Vigo: 669 760 087 - cig.vigo@xustiza.gal