Administración de Xustiza

REUNIÓN COA DIRECCIÓN XERAL SOBRE O TELETRABALLO

A  reunión desta mañá comezou  dando explicacións o Director sobre o corta, pega e traduce da Circular ditada pola Xunta pondo fin ao teletraballo en Xustiza, amparándose no informe do Consello de Estado que mantén que a súa regulación é competencia do Estado. Van  enviarlle ao …

ACCIÓN SOCIAL LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUIDAS

RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2023 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade …

SUBSTITUCIÓNS ADXUDICACIÓN DE PRAZAS

RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, POLA QUE SE RESOLVE A CONVOCATORIA DE 25 DE OUTUBRO DE 2023 DE PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO MEDIANTE O SISTEMA DE SUBSTITUCIÓN Logo da revisión das peticións recibidas a Dirección Xeral dispón aprobar e facer pública a resolución definitiva …

MESA CO MINISTERIO SOBRE AS OPES DE 2022 E 2023

LETRADOS/AS: O Ministerio remitiu un borrador para a convocatoria só da OPE de 2022 pois a do 2023 está recorrida por dúas organizacións profesionais e suspendida provisionalmente a súa execución polo Supremo. Polo tanto o Ministerio non vai proceder a esa convocatoria de prazas mentres non se …

ACCIÓN SOCIAL NO DOG DO PRÓXIMO MÉRCORES 8 DE NOVEMBRO ESTÁ PREVISTA A PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS

O mércores 8 de novembro de 2023 está prevista a publicación no DOG da Resolución do 27 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2023 para o persoal …

O ACORDO DE INVESTIDURA ENTRE O BNG E O PSOE INCLÚE TRES NOVOS XULGADOS DE VIOLENCIA CONTRA A MULLER

O acordo de investidura asinado polo BNG co PSOE inclúe entre os seus puntos a modificación da Lei integral contra a violencia de xénero e a LOPX a fin de poder considerar os delitos sexuais contra as mulleres como violencia de xénero e ampliar o número de xulgados de violencia de xénero en Galicia, …

REFORZO DA AXE NOS ÓRGANOS XUDICIAS ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN

Volta a actividade "Reforzo da AXE para órganos xudiciais". O primeiro luns de cada mes impartiranse sesións en liña para reforzar os teus coñecementos sobre a Administración Xudicial Electrónica (AXE) e repasar boas prácticas no eido do expediente xudicial electrónico. Contidos: …

AUXILIO XUDICIAL NOTAS SUMANDO IDIOMA E DEREITO FORAL

ACORDO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR UNICO DO PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO POLO SISTEMA XERAL DE ACCESO LIBRE NO CORPO DE AUXILIO XUDICIAL, CONVOCADO POR ORDE JUS/1254/2022, DO 7 DE DECEMBRO Reunidos os compoñentes do Tribunal Cualificador Único das probas selectivas para cubrir prazas de Auxilio …

BOLSAS DE LETRADOS E LETRADAS SUBSTITUTAS

Publicación de novas listaxes provisionais e de persoas indebidamente excluídas. ​Unha vez resoltas as alegacións presentadas, publícanse as listaxes provisionais das persoas seleccionadas para formar parte das bolsas de letradas substitutos e letrados substitutos da Administración de Xustiza, as …

CONCURSO OPOSICIÓN LETRADOS E LETRADAS PLANTILLAS DE RESPOSTAS CORRECTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO

ACORDO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR NUMERO UN DAS PROBAS SELECTIVAS DE ACCESO AO CORPO DE LETRADOS E LETRADAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA, CONVOCADAS POR ORDE JUS/1319/2022, DO 27 DE DECEMBRO (BOE 30 DE DECEMBRO DE 2022) POLO QUE SE FAI PÚBLICA A PLANTILLA DE RESPOSTAS CORRECTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO …

Contacta coa CIG Xustiza

  • A Coruña: 657768693 - 635607376 cig.acoruna@xustiza.gal
  • Compostela: 699 234 284 - cig.santiago@xustiza.gal
  • Ferrol: 637 108 945 - cigxustiza.ferrol@gmail.com
  • Lugo: 639 921 202 - 669 557 395 cig.lugo@xustiza.gal
  • Ourense: 636 424 191 - mondraprayer@hotmail.es
  • Pontevedra: 646 023 058 - cig.pontevedra@xustiza.gal
  • Vigo: 669 760 087 - cig.vigo@xustiza.gal