Administración xeral do estado

OEP 2024

No dia de hoxe sae publicada no BOE a Oferta de Emprego Público de 2024 Ver BOE

Formación do INAP en “Fundamentos sobre a igualdade entre mulleres e homes”

O prazo para presentación de solicitudes remata o 18 de xullo de 2024 Pódese consultar mais información en :https://www.inap.es/en/experiencias-en-linea-dinamizadas

Actividades formativas do INAP en materia de ofimática para persoal da Administración Xeral do Estado

Convocatoria de actividades formativas do INAP en materia de ofimática para persoal da Administración Xeral do Estado.   Para facer a inscrición precisarase autorización previa do superior xerárquico.   Poderase presentar unha única solicitude por persoa nas actividades formativas do Anexo …

UNHA SUBA INSUFICIENTE DERIVADA DUN MAL ACORDO ASINADO POR UXT E CCOO

No ano 2022 CCOO e UGT pactaron co Ministerio de Facenda unha suba salarial para tres anos (2022, 2023 e 2024) que non se vinculaba ao IPC. O Consello de Ministro de hoxe, 25 de xuño, acaba de aprobar para dar cumplimente a ese acordó, a suba para este ano 2024 e con carácter retroactivo dende 1 de …

A C.I.G. “NON” ASINA A OEP 2024

A CIG votou en contra a un documento que é totalmente continuista a OEP do ano anterior e que segue sen abordar a necesidade dun plan de choque para abordar a perda de efectivos que ano tras ano está a levar os servizos públicos o colapso. Ver NOTA INFORMATIVA completa onde se recollen os motivos …

Oferta de Emprego Público 2024

Este xoves 13 de xuño celebrouse unha reunión da Comisión Técnica de Temporalidade e Emprego con un único punto na orde do día -oferta de emprego público para 2024-. O Subdirector de Planificación de Recursos Humanos e Retribución comeza anticipando a urxencia desta “negociación” e co seu recorrido …

Xubilación Parcial de Persoal Funcionario

Non é casualidade que a piques de celebrarse un proceso electoral (eleccions ao parlamento europeo) o goberno español nun novo episodio de “connivencia cos sindicatos estatais CCOO e UGT”, saquen a relucir nos medios de comunicación estes días dúas medidas recollidas nun acordo do ano 2022, …

Resolución da Secretaria de Estada de FP para a adecuación dos postos de traballo o RD Lei 6/23

A Secretaria de Estado de Función Pública dictou unha resolución para a adecuación dos postos de traballo ós intervalos de niveis que marca a disposición transitoria sexta do RD-Lei 6/2023.   Grupo o Subgrupo Nivel Minimo Nivel Maximo A1 24 30 A2 20 26 B 18 24 C1 16 22 C2 14 18 Os …

Comisión Formación AGE

Na xuntanza da Comisión de Formación da Administración Xeral do Estado do pasado día 25 de abril tratouse ao respecto das modificacións introducidas pola Comisión Xeral de Formación das AA.PP no reparto dos fondos para a Formación para o Emprego correspondentes ao ano 2024.   …

O ESPERPENTO PASA A “BURLA” NA NEGOCIACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO R.D. 6/23 POR PARTE DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Depois de varias convocatorias no mes de abril, este 23 de abril Función Pública deu por rematado grupo de traballo relativo o Proxecto de Orden Ministerial sobre planificación dos recursos humanos da Administración do Estado retirando unha proposta de acordo ante a negativa a asinala de todalas …

Cuestión de incompetencia

 A Mesa Delegada da Seguridade Social cambia de presidente, sen que este se digne a aparecer e tampouco a cumprir os compromisos que el mesmo asinou. CSIF, CCOO, CIG e ELA non podemos tolerar que continúen ninguneando ao persoal da Seguridade Social. Anunciamos o inicio de accións …

Todo sigue igual

Achegamos a nota informativa da última reunión do Grupo de Traballo da Policía, dependente da Mesa Delegada do Ministerio do Interior. Ver NOTA CIG 

Para cando cobraremos a produtividad

Parece que Función Pública non ten presa porque cobremos a produtividade por obxectivos. Ver NOTA CIG completa

Grupo de Traballo de Xubilación Parcial do persoal do IV Convenio

Desde a CIG, levamos moito tempo solicitando na COPA información sobre os prazos de tramitación das xubilacións parciais dos diferentes Ministerios e Organismos e tamén os datos referidos ó número de solicitudes resoltas e sen resolver, así como os motivos dos atrasos dos que temos constancia. Na …

O Ministerio quere manter a discrecionalidade

 A CIG non comparte un sistema de reparto onde dos cartos que hai para a produtividade só unha parte a vai percibir todo o persoal (a metade do crédito) porque a outra metade a van percibir aquelas persoas que elixa a secretaria ou secretario xeral Ver Nota Informativa completa

IIPP. OEP 2024

Corpo Superior de Tenicos  turno libre 47 (4  para discapacidades) promoción interna 15 Corpo Especial  turno libre 73 promoción interna 45 Axudantes 800 prazas Facultativos 15 Prazas Enfermeiros 27