Administración xeral do estado

O ESPERPENTO NA NEGOCIACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO R.D. 6/23 POR PARTE DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Na CIG non contemplamos a posibilidade de “falsos ACORDOS” sobre materias reguladas unilateralmente pola administración. Nota Informativa Completa

Grupo de Traballo en Función Pública derivada da aprobación do R.D. 6/23DE 19 de decembro

O longo do mes de abril fomos convocados por Función Pública para unha “falsa negociación” dunha “orde ministerial” sobre Planificación Extratéxica dos RRHH da Admon do Estado que ligada o RD 6/23 son obligacións que teñen que cumplir con Europa para a liberación de fondos europeos do Plan de …

Grupo de traballo relativo ó Proxecto de Orden Ministerial sobre planificación dos recursos humanos da Administración do Estado

Por parte da admón. o Subdirector Xeral de Réxime Xurídico indicou que ofin deste grupo será desenvolver unha “orde ministerial” que permita ditar asnormas e directrices básicas nas que van pivotar os plans de ámbito xeral ede ámbito específico dos departamentos ministeriais.Dende a CIG manifestamos …

A CIG asinou o primeiro protocolo da admon fronte o acoso sexual e acoso por razón de sexo

Na reunión  da Mesa Xeral de Negociación da Admon Xereal do Estado do artigo 36,3 do TREBEP, a CIG asinou o primeiro protocolo da admon fronte o acoso sexual e acoso por razón de sexo. Este protocolo será aprobado no próximo consello de ministros é publicado no BOE con rango de Real Decreto. …

INAP. Publicadas resolucions de accións formativas para o ano 2024

Resolucións da directora xeral do Instituto Nacional de Administración Pública pola que se convocan accions formativas dos Programas de Desenrolo Profesional Continuo e  Innovación Docente e do Programa de Aprendizaxe  Directivo Ver Resolución accions formativas …

Instrucións para percibir o incremento retributivo do 0,5%

No BOE de onte publicáronse as instrucións para o abono do incremento retributivo do 2023.  As persoas que non mudaron de destino entre o 1 de xaneiro de 2023 e o último día do mes anterior ó pago dos atrasos non teñen que facer nada.  Persoal que mudou de destino entre o 1 de xaneiro de 2023 e o …

RD LEI 6/2023 do 19 de decembro

Real Decreto-lei 6/2023 de 19 de decembro polo que se aproban medidas urxentes para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia en materia de servizo público de xustiza, función pública e réxime local. O RD 6/23 aprobado pola vía de urxencia, é froito da reforma imposta pola UE …

O CONSELLO DE MINISTROS CONSOLIDA A NOSA PERDA DE PODER ADQUISITIVO

No Consello de Ministros de onte, aprobouse unha suba salarial adicional en 2023 para o persoal da Administración dun 0,5 %. Grazas ó acordo asinado entre o Goberno e os sindicatos CCOO e UXT, volvemos a perder poder adquisitivo. Só nestes 2 últimos anos una perda dun 1,8% de poder adquisitivo nas …

A CIG NON ASINA A TASA EXTRAORDINARIA DE ESTABILIZACIÓN

No dia de hoxe publicouse Real Decreto 1227/2023, de 27 de decembro, polo que se apruoba a oferta de emprego público que  corresponde à tasa adicional de estabilización aa AGE prevista no artígo 217 do Real Decreto-lei 5/2023, de 28 de xunio, e modificase o …

Promoción Interna. Cronica dun fracaso anunciado

 A CIG tamén manifestou que a corrección dos exames tipo test tarda meses en facerse (cando unha máquina pode corrixilos case o momento), a suposta axilidade de facer os dous exames do A2 o mesmo día foise o traste…E mentres tanto a falta de persoal segue aumentando e temos vacantes …

AEAT. Primeira reunión mesa de Conflito Colectivo

O pasado 11 de abril de 2024, reuniuse a mesa de negociación do conflito declarado o 5 de abril polas organizacións sindicais SIAT, UXT, CSIF, CCOO e CIG En primeiro lugar debemos destacar a ausencia inxustificada da Directora do Departamento de RRHH, delegando as súas funcións no Director Adxunto. …

Reunión co Director Xeral de Persoal do Ministerio de Defensa

Adxuntase Nota Informativa da reunión mantida pola CIG co co Director Xeral de Persoal do Ministerio de Defensa. Ver Nota Informativa

ESTAMOS EN CONFLITO PARA EXIXIR XUSTIZA SALARIAL NA AEAT!

Nos últimos anos a fenda salarial entre os distintos subgrupos e dentro de cada subgrupo foise agrandando pola incapacidade do actual equipo de Dirección da AEAT para reactivar o Acordo de Carreira e o negociar un novo Convenio ColectivoEn paralelo, a AEAT foi provisionando de forma opaca postos de …

Menos persoal, mais CNP expedindo documentación e posible individualización de postos de traballo

 Na reunión da M.D. tratáronse temas relativos a concursos de traslados, produtividade, cadro de persoal... Ver NOTA iNFORMATIVA

Reunión da Subcomisión do M. de Plolítica Territorial e Memora Democrática.

Esta reunión foi básicamente para dar información,    

Complementos de posto. Adaptación a medias

A adaptación dos complementos de postos ó  IV Convenio non se está facendo en todos os postos e o finanzamento implica suprimir postos de traballo. Ver Nota Informativa Completa