Cal vai ser a orde de elección de destino das enxeñarías de montes, agronómica, agrícola e forestal?

Luns, 18 Dec 2023

Debido ás numerosas preguntas que se nos fai en relación á información sobre os actos de elección de destino das escalas de enxeñaría agronómica, técnica agrícola, montes e técnica forestal, compre que a Administración defina a orde na que se van a realizar eses procesos.

Partimos de que nas catro escalas hai dous procesos selectivos en cada unha delas (un de libre e outro de estabilización) e en todos os procesos hai unha quenda de promoción interna.

En procesos separados de promoción interna non habería dúbida na orde que habitualmente se emprega: promoción interna, estabilización e libre.

Neste caso, si se interpreta que as declaracións de Función Pública de que primeiro irían os procesos que tiveran unha promoción interna como aqueles nos que hai algún aprobado na promoción interna, isto produciría a seguinte secuencia das eleccións de destino: promoción interna, libre e estabilización.

A realidade é que haxa ou non haxa aprobados a quenda de promoción interna está en todos os procesos e era así para garantir a orde de prelación que derivaría se os procesos no canto de separados fosen xuntos.

Por iso se nos apunta a idea de alternar a orde dos procesos do seguinte xeito:

1. Quenda de promoción interna do proceso de estabilización.
2. Quenda de promoción interna do proceso de libre.
3. Quenda de acceso libre do proceso de estabilización.
4. Quenda de acceso libre do proceso de libre.

Esta orde que sería lóxica ao ser convocados todos os procesos no mesmo día, parecería a de sentido común. Neste caso se ningún aspirante superou a quenda do punto 1, deberíase continuar co resto dos puntos nesa orde.

Estamos á espera de que Función Pública nos dea a resposta.