Oferta de Emprego 2023, escalas sanitarias (MX 4/12/23)

Luns, 04 Dec 2023

A Oferta de Emprgo Público (OEP) do ano 2023 para as escalas sanitarias (Lei 17/1989), pasou o luns 4 de decembro pola Mesa Xeral de Empregados Públicos. Sobre o mesmo tiveramos unha xuntana previa coa Consellería de Sanidade o venres 1.

A proposta que traen é para cubrir 19 postos. Corresponde, segundo informaron, cunha taxa de reposición de efectivos do 110%, por 19 vacantes e un reingreso. A forma de acceso será concurso-oposición.

A CIG solicitou información das escalas ás que corresponden as vacantes para verificar que existe un equilibrio entre a oferta e as vacante.

Respecto da promoción interna, limítanse a dicir que cumprirán co mínimo legal, o que equivale a dicir que será do 25%. A CIG defende que sexa do 50%, máis tendo en conta que nalgunhas clases son números tan baixos que nin se vai poder aplicar o 25%. E na liña do que defendemos en todas as promocións internas, queremos que permitan a promoción horizontal dende outras escalas do mesmo subgrupo, e vertical dende outras escalas do subgrupo inferior, tanto de administración especial como xeral.

Limítanse a dicir que as respectivas convocatorias establecerán “o carácter” da proba de galego. Esto é, que máis adiante decidirán se é eliminatoria ou non, e pola experiencia de anos anteriores, unha persoa pode obter praza cunha nota de cero puntos na proba e, xa que logo, sen capacidade de atender no seu idioma a algún cidadán.

A previsión é que a OEP quede aprobada na Comisión de Persoal do luns 11 de decembro.

 Clase  Total prazas  Reserva discapacidade
 ATS/DUE 3  
 Inspector/a médico/a 5 1
 Licenciado/a en bioloxía 2  
 Licendiado/a en farmacia 4 1
 Licendiado/a en psicoloxía  2  
 Licendiado/a en químicas 3