1ª edición Curso Básico de Igualdade de Xénero para a Función Pública

Luns, 27 Feb 2023

O prazo de presentación de solicitudes comenza o día 24 de febreiro e finaliza o día 6 de marzo. Previo o inicio dos cursos confirmarase a selección dos participantes. 

O curso realizarase en horario de maña do 28 o 31 de marzo, debendo os asistentes acreditar o aproveitamento mediante a asistencia e a cumplimentación dun cuestionario final sobre os contidos impartidos. 

 

As actividades formativas desenrolaránse en formato presencial a través de videoconferencia, utilizando a aplicación CIRCUIT, polo que será necesario a disponibilidade dun equipo informático (ordenador, cámara e micrófono).


A presentación de solicitudes de inscripción realizaráse con carácter XERAL  a través del Portal FUNCIONA, seguindo o enlace :

Ver Enlace

En todalas solicitudes cumplimentaráse  apartado de Prerrequisitos:

  • Autorización do superior xerárquico

Todo o personal público que realizara una solicitude para cualquiera das ediciones dos cursos ofertados e non fose seleccionado nunha edición, incluiráse automáticamente na lista de solicitudes das seguintes edicions do curso no ano 2023, sen necesidade de presentar unha nova solicitude.