LETRADOS/AS CONCURSO-OPOSICIÓN NOTA DE CORTE, APROBADOS/AS PRIMEIRO EXERCICIO E DATA DA REALIZACIÓN DO SEGUNDO

CONCURSO OPOSICIÓN CONVOCADO POLA ORDE JUS/1319/2022, DE 27 DE DECEMBRO (BOE 30 DE DECEMBRO DE 2022)
Luns, 20 Nov 2023

ACORDO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR NUMERO UN DAS PROBAS SELECTIVAS DE ACCESO AO CORPO DE LETRADOS E LETRADAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA, CONVOCADAS POR ORDE JUS/1319/2022, DO 27 DE DECEMBRO (BOE/BOE 30 DE DECEMBRO DE 2022), POLO QUE SE FAI PÚBLICA A RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE SUPERARON O PRIMEIRO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN POR QUENDA LIBRE E ANÚNCIASE A DATA DE COMEZO DO SEGUNDO EXERCICIO

Con data 20 de novembro de 2023 o Tribunal Calificador número 1 fai pública a relación de aspirantes que superaron o primeiro exercicio da fase de oposición, fixando a data para o segundo exercicio, que será oral, o próximo 11 de decembro de 2023 en Madrid.

O Tribunal indicará proximamente os lugares concretos onde se celebrará o segundo exame.

A convocatoria dos opositores levarase a cabo cun mínimo de dúas semanas de antelación.

A nota mínima de corte para superar o primeiro exercicio foi de 16,7 puntos.

Se precisas máis información preme nas seguintes ligazóns:

NOTA DE CORTE

ACORDO TRIBUNAL CALIFICADOR DE 20 DE NOVEMBRO

RELACIÓN DE APROBADOS QUE SUPERARON O PRIMEIRO EXERCICIO