MÉDICOS FORENSES TERCEIRO EXERCICIO

Convocatoria Orde JUS/1287/2022, de 22 de decembro
Luns, 20 Nov 2023
NOTA INFORMATIVA TERCEIRO EXERCICIO
 
A data para a realización do terceiro exercicio para ingreso no Corpo Nacional de Médicos Forenses, convocado por Orde JUS/1287/2022, do 22 de decembro, será a seguinte:
 
Data realización terceiro exercicio: 11 de decembro de 2023.
 
Hora do chamamento: 8,45.
 
Lugar: Departamento de Medicina Legal
 
Facultade de Medicina. Pavillón 7 –  3ª andar.
 
Praza Ramón e Cajal s/n
 
Teléfono: 91.394.1606.
 
A lectura do exercicio comezará a continuación no mesmo lugar e continuará pola tarde, deixando unha hora para a comida.
 
O chamamento para a lectura será no mesmo orde que o do segundo exercicio.
 
Continuará os días 12, 13 e 14 de decembro, a partir das 16,00 horas na mesma facultade.
 
A distribución dos opositores publicarase coa relación de aprobados do segundo exercicio.