PROVINCIA DE OURENSE SEMANAS GRANDES 2024

Xa se coñecen os cinco días nos que temos xornada reducida
Xoves, 16 Nov 2023

Xa se coñece o calendario de semanas grandes na provincia de Ourense para o ano 2024.

Como ben sabes, nesas datas, dispoñemos de cinco días de xornada reducida, sendo o computo horario a realizar de 5 horas/día.